info@moshaveramlak.com 09127169015

جستجوی پیشرفته املاک صنعتی و کشاورزی

بنر تبلیغاتی

نیازمندی
آگهی
بنگاه
آگهی
اجاره

جستجوی اختصاصی املاک صنعتی و کشاورزی با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
180 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
180 تومان رهن - اجاره ماهانه 180 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


2,012 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
180 تومان رهن - اجاره ماهانه 180 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
180 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
180 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه همه ی محله ها - شهر کرج
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه همه ی محله ها - شهر کرج


494 m 2

09121942307
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه  - شهر
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه - شهر


0 m 2

180
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه همه ی محله ها - شهر ساوه
120,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه همه ی محله ها - شهر ساوه


5,100 m 2

09122544852